Artikujt rreth Ushqimi

Dita për aksion nëpërmjet blogut 2011: Të flasim për ushqimin

  19 tetor 2011

Dita për aksion nëpërmjet blogut (Blog Action Day) është ngjarje vjetore që i bashkon bloguesit e botës për të publikuar për temën e njëjtë, në ditën e njëjtë. Qëllimi është që të ngritet vetëdija dhe të nxitet diskutim global për ndonjë çështje të rëndësishme që ka ndikim mbi të gjithë...

Video: Kokoshka Shpërthyese Kineze

  28 shkurt 2011

Videot e një teknike duke bërë kokoshka Kineze janë duke bërë raundet e tyre në internet. Derisa, për shumë njerëz, bërja e kokoshkave ka një ritëm të veçantë për atë që rriten nga një kokërr e vetme në një rrëke të zhurmave dhe të kërsitjeve, në Kinë, kokoshkat shpërthejnë.

Shqipëri: Raki shtëpie

“…Pas dy javësh, rrushi ishte gati të shndërrohej në raki. Së pari rrushi u vu kazanët e distilimit…”- Hap pas hapi, Njeriu nga Tirana tregon se si një enë e mbushur me rrush shtëpie eventualisht prodhon 12 litra raki shtëpie.