Artikujt rreth Ushqimi

Dita për aksion nëpërmjet blogut 2011: Të flasim për ushqimin

  19 tetor 2011

Dita për aksion nëpërmjet blogut (Blog Action Day) është ngjarje vjetore që i bashkon bloguesit e botës për të publikuar për temën e njëjtë, në ditën e njëjtë. Qëllimi është që të ngritet vetëdija dhe të nxitet diskutim global për ndonjë çështje të rëndësishme që ka ndikim mbi të gjithë...