Kontakt

Ne mbështetemi te ju, lexuesit tanë, për të na ndihmuar të zbulojmë ngjarje emocionuese dhe blogje në mbarë botën. A ndodh një lajm i fundit që mendoni se duhet ta publikojmë në Global Voices? Ju lutem na njoftoni.

Ne jemi gjithnjë të disponueshëm për pyetjet nga mediat dhe të përgjigjemi shpejt kur ju jeni duke punuar brenda një afati të caktuar. Dërgimet nëpërmjet këtij formulari kontakti shkojnë drejtpërdrejt në adresat personale të redaktorëve.

Për korrigjime ose kërkesa për modifikim, mund të na kontaktoni këtu!

A po mendoni të jepni kontributin tuaj si vullnetarë? Na shkruani!

Na dërgoni email duke përdorur formularin e kontaktit më poshtë

Faleminderit!

Stichting Global Voices
Kingsfordweg 151
1043GR Amsterdam
The Netherlands (Holandë)