Perspektiva shkolonizuese mbi racën nga rajoni post-jugosllav

Arrival of the president of Ghana, Kwame Nkrumah, and president of Yugoslavia, Josip Broz Tito, to the Non-Aligned Movement conference, Belgrade, 1961.

Mbërittja e presidentit të Ganës, Kwame Nkrumah dhe presidentit të Jugosllavisë, Josip Broz Tito, në konferencën e Lëvizjes së të Paangazhuarve, Beograd, 1961. Foto nga Konstantin Koça Popoviç dhe Leposava Lepa Perovic, albumi nr. 25, dhënë Wikimedia Commons nga Arkivi Historik i Beogradit si pjesë e projektit GLAM në Serbi. (CC BY-SA 3.0.)

Ky artikull nga Ana Sladojević u botua fillimisht nga Sbunker. Një version i redaktuar ribotohet nga Global Voices me leje.

Në kontekstin e kthesës shkolonizuese në art, kulturë dhe akademi në afërsisht 10 vitet e fundit, si dhe lëvizjet shoqërore të tilla si “Black Lives Matter”tema e racës ka rifituar vëmendjen globale. Në rajonin post-jugosllav, megjithatë, shumë njerëz priren të mohojnë ekzistencën e racizmit kur pyeten për të.

Kjo është për shkak të një keqkuptimi të zakonshëm që rajonet ose vendet që nuk ishin të përfshira drejtpërdrejt në projektin kolonial janë disi imune ndaj racizmit. Koncepti i kolonializmit, megjithatë, tregon se trashëgimitë e kolonializmit mbetet në strukturat e pushtetit, të gdhendura në formate të ndryshme sociale dhe kulturore të modernizmit. Ai tregon, ndër të tjera, për përhapjen globale të racës, që do të thotë se asnjë rajon nuk duhet të përjashtohet nga rimendimi aktual i rezultateve të tij.

Kjo pjesë, e bazuar në draftin e leksionit për Akademinë e Institutit Musine Kokalari 2023, shqyrton temën e racës dhe racizmit, duke pasur parasysh rezultatet e fundit akademike.

Proceset e racializimit

Duke patur parasysh mospërfilljen e gjatë të rajonit për këtë temë të rëndësishme, duket me vend të theksohet se raca nuk është një fakt biologjik apo shkencor. Është një konstrukt shoqëror që është përdorur nga pozitat e pushtetit për të shprehur dallimet njerëzore në mënyrë hierarkike. Si i tillë, ai pati pasoja të mëdha dhe të dëmshme në jetën e njerëzve.

Kur mendojmë për racizmin, shumica e njerëzve do ta identifikojnë atë me racizmin anti-personave me ngjyrë. Në të vërtetë, prania globale e “vijës së ngjyrave” ende i bën jetët e personave me ngjyrë më të prekshme se sa të bardhët. Megjithatë, racizmi nuk mbështetet vetëm në ngjyrën e lëkurës së dikujt. Shumë kategori të tjera sociale, duke përfshirë përkatësinë etnike, fenë, klasën, shtetësinë dhe të tjera, mund të kontribuojnë në proceset e racizmit. Në vend të një racizmi të vetëm, do të ishte më e saktë të flitej për racizma të ndryshëm, të cilët nuk janë statikë: ato janë relacionale dhe gjithashtu ndryshojnë me kalimin e kohës.

Konceptet e racizmit institucional dhe sistematik sugjerojnë më tej se racizmi nuk është një akt i vetëm dhune ose një këndvështrim i njëanshëm i një individi, por një formë e përhapur e pabarazisë e drejtuar ndaj grupeve të njerëzve përmes procesit të racizimit.

Ballkani si zonë kufitare

Kuptimi i koncepteve të racës dhe racizmit duhet të mbështetet në vazhdimësinë e këtij rajoni dhe ndërprerjet nga moderniteti perëndimor. Ka histori komplekse, shekullore të perandorive dhe kombeve, si dhe ndikime të ndryshme rajonale, që ndërlikojnë përpjekjet për të bërë përgjithësime për këtë pjesë të botës.

Duke parë historinë më të re, nocioni i përkatësisë etnike, veçanërisht nga luftërat e viteve 1990 e në vazhdim, kishte rëndësi në shpjegimin e marrëdhënieve ndërrajonale, në kurriz të nocioneve të tjera si raca. Para kësaj, që nga vitet 1960, parimet jugosllave antikolonialiste dhe antiraciste ishin pjesë e politikës së jashtme, të artikuluara më tej përmes angazhimit të saj në Lëvizjen e të Paangazhuarve. Ndërsa anti-kolonializmi dhe anti-racizmi mund të kuptohen si një trashëgimi historike afirmative për t'u lidhur, mungesa e njohjes së proceseve të racializimit në Jugosllavinë socialiste na udhëzon që të vëzhgojmë edhe këto trashëgimi në mënyrë kritike. Veçanërisht kështu, që nga injoranca e racës apo verbëria e ngjyrave, i keqkuptuar si një formë e antiracizmit, e përhapur në vendet e rajonit post-jugosllav, duke u shndërruar në grupe të reja të marrëdhënieve të racizmit.

Në librin e tij “ Shtojcat e bardha. Kapitalizmi Racor dhe Kolonialiteti përgjatë Rrugës Ballkanike,” Piro Rexhepi përdor shembuj nga Bosnje Herzegovina, Kosova, Shqipëria dhe Bullgaria për të treguar se si hartografia gjeopolitike e racializuar e kësaj pjese të botës u rishfaq pas Luftës së Ftohtë. Duke vëzhguar procese të tilla brenda një kuadri më të gjerë të marrëdhënieve të pushtetit ndërkombëtar, ai përshkruan një situatë komplekse të shteteve ballkanike si të (neo)kolonizuara dhe të instrumentalizuara në mbrojtjen e homogjenitetit euroatlantik të bardhë/krishterë të kthyer kundër grupeve si romët, myslimanët dhe emigrantët. Ai e kontekstualizon Ballkanin si një zonë kufitare, duke iu referuar migrimit përgjatë “rrugës ballkanike” dhe masave pasuese të përforcimit të kufirit të BE-së.

Supremacia evropiane ‘Gaxho’

Sipas  Rexhepit, racizmi institucional dhe sistematik në të gjithë Ballkanin prek veçanërisht njerëzit që e gjejnë veten në kryqëzimin e identiteteve rome dhe myslimane. Ajo manifestohet në formën e zhvendosjes së detyruar, prishjes së shtëpive, lëvizjes së kufizuar dhe mohimit të së drejtës për dokumente. Kompleksiteti dhe rëndësia e formave të mbivendosura të margjinalizimit, theksohen më tej në punën e tij.

Jelena Savić  shkruan nga një pozicion i informuar nga përvoja e jetuar e romëve në Serbi dhe rajon. Ajo mbështetet nga teoria kritike e racës me bazë në SHBA, teoria e bardhësisë, si dhe teoria feministe e personave me ngjyrë, për të treguar sesi pabarazitë e racës shtrihen në të gjitha fushat e jetesës, duke përfshirë strehimin, arsimin, punësimin, kujdesin shëndetësor dhe çështjet ligjore. Analoge me çantën e privilegjit të bardhë të padukshëm siç përshkruhet nga Peggy McIntosh për kontekstin amerikan, Savić thekson privilegjet që Gaxhot e bardhë– që është një emër rom për jo-romët – kanë mbi romët. Edhe pse përvoja e saj lidhet më ngushtë me rajonin post-jugosllav, koncepti i “gaxhosupremacisë evropiane” që ajo shpiku për të emërtuar një pozicion të natyralizuar ose “të pashënuar” të bardhësisë evropiane në procesin e racizimit të romëve, shqetëson Evropën në përgjithësi.

Me kë mendojmë

Si Savić ashtu edhe Rexhepi aplikojnë metoda dhe interpretime të tilla në punën e tyre që u japin përparësi perspektivave dhe përvojave të individëve më të cenueshëm dhe grupeve më të margjinalizuara – duke përfshirë historitë e tyre të mbyllura me kalimin e kohës. Të dy tregojnë se me kë zgjedhim të mendojmë do të diktojë aftësinë tonë për t'u shkëputur nga kolonializmi i dijes dhe qenies, ndërsa një pjesë e rëndësishme e një pune të tillë shkolonizuese do të jetë njohja e pozicioneve tona.

Por si do të ndikojë kjo në hierarkitë e racizuara? Të jesh i vetëdijshëm për privilegjin nuk do të thotë domosdoshmërisht të jesh i gatshëm të heqësh dorë prej tij. Madje edhe të qenit i gatshëm ta heqim dorë, nuk garanton se do t'i njohim të gjitha rastet në të cilat vazhdojmë të përjetësojmë forma të caktuara të dhunës epistemike dhe të tjera pa e ditur fare. Një luftë e gjatë kundër racizmit që na pret përpara kërkon si mosmësimin ashtu edhe çnatyralizimin e disa “të vërtetave”, siç është verbëria e ngjyrave (pos)jugosllave dhe – siç nënvizon Savić – një gatishmëri për t'u ndjerë në siklet në këtë proces.

Nis komentet

Autorë, ju lutem hyr »

Rregullat

  • Të gjitha komentet lexohen nga moderatori. Mos dërgo të njëjtin koment më shumë se një herë pasi mund të konsiderohet spam.
  • Respekto të tjerët. Komentet me gjuhë urrejtjeje, të pahijshme dhe sulme personale nuk do të miratohen.