gusht, 2010

Artikujt nga gusht, 2010

Blogo për një kauzë

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “Blogo për një kauzë“ Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç është arrestimi me gabim, korrupsioni qeveritar, dëmtimi i mjedisit, dhe keqpërdorimi i të drejtave të njeriut. Shumë njerëz hapin...

Njohje me mediat e qytetarëve

Rising Voices  24 gusht 2010

Shkarkoj “Njohje me mediat e qytetarëve“ Po ndodh një ndryshim në mënyrën se si komunikojmë.. Vetëm para dhjetë vitesh të gjithë ne mësonim për botën për rreth nesh nga gazetat, televizioni dhe radioja. Gazetarët profesionistë shkonin në vende të largëta dhe sillnin shkrime, fotografi dhe video të ngjarjeve që i...