shkurt, 2013

Artikujt nga shkurt, 2013

Lajmërim për konkursin për grante të vogla të Rising Voices për vitin 2013

A kendi ndonjë ide për projekt që do t'i ndihmonte komunitetit tuaj lokal në përdorimin e mediumeve qytetare, që të munden më lehtë t'i shpërndajnë...