26 maj 2008

Artikujt nga 26 maj 2008

Јаponi: Eksperiencë nga IDAHO

  26 maj 2008

Në ditën ndërkombëtare të homofobisë (IDAHO), bashkitë japoneze KGBT organizuan disa ngjarje dhe aktivitete rrugore në disa qytete në vend. ME moton “Po për diversitetin seksual”, grupe të ndryshme treguan porosi me të cilat promovuan bashki në të cilën dallimet dhe diversiteti janë të pranuara dhe të respektuara