8 maj 2008

Artikujt nga 8 maj 2008

Kinë: Olimpiada e gjelbër dhe aktorja si ambasadore e ekologjisë në UN

Den Bikman në “Bloging Beixhing” i shumon problemet e Pekingut me rrethin që jetojnë dhe pritjet e tyre. Ai intervistoi organizata joqeveritare dhe udhëheqës të...

Faqja e drejtpërdrejtë e samitit 2008 të Global Voices!

Jemi të tronditur të shpallim hedhjen e veb faqes për Global Voices Citizen Media Summit 2008! vend në Budapest, Hungari nga 27-28 qershor 2008. Vizitoni...