· mars, 2015

Artikujt nga Media e qytetarëve nga mars, 2015

OJQ nga Maqedonia zhvilloi aplikacionin e parë për Android dhe iOS për të luftuar gjuhën e urrejtjes