· shkurt, 2008

Artikujt nga Media e qytetarëve nga shkurt, 2008

Maroko: S'ka drejtësi për Fuad Murtada

A është krim krijimi i një profili për ndonjë subjekt të famshëm në Facebook? Edhe pse është krijuar për gati se çdo person të famshëm...