· shkurt, 2021

Artikujt nga Të drejtat e njeriut nga shkurt, 2021

Midis kujtimit dhe zemërimit: Haitianët përballen me një rritje të rrëmbimeve fatale

‘’Shtimi i njerëzve të armatosur, qarkullimi i pakontrolluar i armëve të jashtëligjshme dhe pasiguria në rritje prekin çdo aspekt të jetës në Haiti’’,