· shtator, 2012

Artikujt nga Të drejtat e njeriut nga shtator, 2012

Maqedoni: Gjykimi i aktivistit për të drejtat e njeriut Zharko Trajanovski

Meksikë: Mësimi nga përvojat e Maqedonisë