· gusht, 2010

Artikujt nga Të drejtat e njeriut nga gusht, 2010

Blogo për një kauzë

Shkarkoj “Blogo për një kauzë“ Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për...