· gusht, 2010

Artikujt rreth Të drejtat e njeriut nga gusht, 2010

Blogo për një kauzë

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “Blogo për një kauzë“ Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç është arrestimi me gabim, korrupsioni qeveritar, dëmtimi i mjedisit, dhe keqpërdorimi i të drejtave të njeriut. Shumë njerëz hapin...