· nëntor, 2019

Artikujt nga Azia Qendrore e Kaukazi nga nëntor, 2019

Fëmijëritë e humbura në luftën e Afganistanit

"Mundësia që talentet e tyre të lulëzojnë u është mohuar. Lufta i pengon ata të zhvillojnë potencialin e tyre".