· gusht, 2010

Artikujt rreth Qeverisja nga gusht, 2010

Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth“ Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google siç janë Google Maps dhe Google Earth. Tani ju mund t’i shihni videot tuaja me etiketë gjoegrafike brenda...