· gusht, 2010

Artikujt nga Qeverisja nga gusht, 2010

Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth

Shkarkoj “Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth“ Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga...