Këto artikuj janë nga Rising Voices, një projekt i Global Voices që ndihmon përhapjen e mediave qytetare në vendet që zakonisht nuk kanë akses në to.

RSS

Artikujt nga Rising Voices nga gusht, 2010

Njohje me mediat e qytetarëve

Shkarkoj “Njohje me mediat e qytetarëve“ Po ndodh një ndryshim në mënyrën se si komunikojmë.. Vetëm para dhjetë vitesh të gjithë ne mësonim për botën...