6 qershor 2008

Artikujt nga 6 qershor 2008

Fiset në Amazone kundra naftës

  6 qershor 2008

Interesi i madh për pasuritë në Amazonë është njëra ndër arsyet që me 23 maj në internet të përhapin fotografi, të cilat paraqesin anëtarë të fiseve të izoluara në Amazonë si marrën në shenjë aeroplanin e fotografit. Megjithatë, për disa organizata, Amazoni asnjëherë nuk ka qenë larg nga mendimet e tyre dhe në këtë postim do të shikojmë disa video nga Amazon Voç, kurse disa nga ata janë paraqitur në Vitnes në zgjedhjen e redaktorëve në Hab