· gusht, 2019

Artikujt rreth Europa Lindore e Qendrore nga gusht, 2019