· maj, 2012

Artikujt rreth Azia Lindore nga maj, 2012

Tajlandë: Facebook-u fajtor për shtatzënitë e tinejxhereve

  27 maj 2012

Tajlanda e ka njërën nga përqindjet më të larta në botë të shtatzënisë në mesin e tinejxhereve. Vlerësohet se për çdo vit ndodhin rreth 120,000 shtatzëni të paplanifikuara, dhe si duket, rrjeti i popullarizuar social Facebook është pjesërisht fajtor për këtë, nëse i besojmë konkluzionit të Këshillit nacional për zhvillim ekonomoik dhe...