· dhjetor, 2012

Artikujt nga Media e gazetaria nga dhjetor, 2012

Dita ndërkombëtare për t'i dhënë fund mosndëshkimit

Prezantim i minoriteteve ballkanike

Pesëmbëdhjetë gazetarë të rinj nga gjashtë vende të ndryshme të Ballkanit publikuan një seri me tregime personale për përfaqësues të minoriteteve të ndryshme nga Bosnja...