Artikujt rreth GV Advocacy nga gusht, 2010

SEO këshilla për bllogerë për përfaqësim

  24 gusht 2010

Shkarkoj “SEO këshilla për bllogerë për përfaqësim“ Një numër i madh bllogerësh për përfaqësim nga mbarë bota, çdo ditë me gjithë zemër vendosin bllogje, sepse duan të dëgjohen dhe dëshirojnë të bëjnë ndryshime pozitive. Megjithatë, realiteti është se për shumë prej nesh, kjo gjë mund të ketë përvojë me frustrime....

Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth

  24 gusht 2010

Shkarkoj “Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth“ Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google siç janë Google Maps dhe Google Earth. Tani ju mund t’i shihni videot tuaja me etiketë gjoegrafike brenda...

Publikimi i kryqëzuar për përfaqësim

  24 gusht 2010

Shkarkoj “Publikimi i kryqëzuar për përfaqësim“ Ky udhëzues ofron një njoftim të shkurtër për shfrytëzimin e publikimit të kryqëzuar për fushatë on-line. Në të shqyrtohen vegla të ndryshme të Web-it 2.0, duke paraqitur shembuj të suksesshëm kur publikimi i kryqëzuar është shfrytëzuar për ndonjë çështje. Udhëzuesi gjithashtu i përmbledh përparësitë...

Blogo për një kauzë

  24 gusht 2010

Shkarkoj “Blogo për një kauzë“ Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç është arrestimi me gabim, korrupsioni qeveritar, dëmtimi i mjedisit, dhe keqpërdorimi i të drejtave të njeriut. Shumë njerëz hapin...