Elena Ignatova

Emaili Elena Ignatova

Artikujt e fundit nga Elena Ignatova

11 shkurt: Interneti i thotë JO mbikëqyrjes masive

GV Advocacy  11 shkurt 2014

Më 11 shkurt, individë, organizata qytetare dhe mijëra ueb-faqe do të bashkohen që të luftojnë kundër mbikëqyrjes masive. Çdokush mund të marrë pjesë, pa marrë parasysh se a do të bëjë këtë nëpërmjet ngjarjes ose nëpërmjet ndonjë aktiviteti në internet.

Maqedoni: Global Voices u prezantuan në një emision televiziv

  23 shkurt 2011

Autori i Global Voices (GV) Filip Stojanovski u intervistua [MKD] në emisionin televiziv Nie (“Ne”) për temën “Kalaja, Interneti, partitë politike, Facebook-u!? Kush është fajtor?”, ku ai foli për rëndësinë e mediave qytetare dhe të Global Voices. Emisioni poashtu përfshin një segment të bisedës së Ethan Zuckerman-it në TED.

SEO këshilla për bllogerë për përfaqësim

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “SEO këshilla për bllogerë për përfaqësim“ Një numër i madh bllogerësh për përfaqësim nga mbarë bota, çdo ditë me gjithë zemër vendosin bllogje, sepse duan të dëgjohen dhe dëshirojnë të bëjnë ndryshime pozitive. Megjithatë, realiteti është se për shumë prej nesh, kjo gjë mund të ketë përvojë me frustrime....

Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “Gjeobombardimi: YouTube + Google Earth“ Gjeobombardimi është një teknikë që mund të shfrytëzohet për të mundësuar shpërndarje më efektive të video fushatave tuaja nga YouTube nëpërmjet aplikacioneve për harta të Google siç janë Google Maps dhe Google Earth. Tani ju mund t’i shihni videot tuaja me etiketë gjoegrafike brenda...

Publikimi i kryqëzuar për përfaqësim

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “Publikimi i kryqëzuar për përfaqësim“ Ky udhëzues ofron një njoftim të shkurtër për shfrytëzimin e publikimit të kryqëzuar për fushatë on-line. Në të shqyrtohen vegla të ndryshme të Web-it 2.0, duke paraqitur shembuj të suksesshëm kur publikimi i kryqëzuar është shfrytëzuar për ndonjë çështje. Udhëzuesi gjithashtu i përmbledh përparësitë...

Blogo për një kauzë

GV Advocacy  24 gusht 2010

Shkarkoj “Blogo për një kauzë“ Përfaqësimi me anë të blogut paraqet shfrytëzimin e blogut për të luftuar kundër ndonjë padrejtësie. Njerëzit i shfytëzojnë bloget për të luftuar një sërë padrejtësish, siç është arrestimi me gabim, korrupsioni qeveritar, dëmtimi i mjedisit, dhe keqpërdorimi i të drejtave të njeriut. Shumë njerëz hapin...

Njohje me mediat e qytetarëve

Rising Voices  24 gusht 2010

Shkarkoj “Njohje me mediat e qytetarëve“ Po ndodh një ndryshim në mënyrën se si komunikojmë.. Vetëm para dhjetë vitesh të gjithë ne mësonim për botën për rreth nesh nga gazetat, televizioni dhe radioja. Gazetarët profesionistë shkonin në vende të largëta dhe sillnin shkrime, fotografi dhe video të ngjarjeve që i...