shkurt, 2014

Artikujt nga shkurt, 2014

11 shkurt: Interneti i thotë JO mbikëqyrjes masive

GV Advocacy  11 shkurt 2014

Më 11 shkurt, individë, organizata qytetare dhe mijëra ueb-faqe do të bashkohen që të luftojnë kundër mbikëqyrjes masive. Çdokush mund të marrë pjesë, pa marrë parasysh se a do të bëjë këtë nëpërmjet ngjarjes ose nëpërmjet ndonjë aktiviteti në internet.