- Global Voices në Shqip - https://sq.globalvoices.org -

Prezantim i minoriteteve ballkanike

Kategoritë: Europa Lindore e Qendrore, Bosnjë Herzegovina, Kosova, Maqedonia e Veriut, Serbia, Arsimi, Gratë e çështjet gjinore, Idetë, Liria e fjalës, Media e gazetaria, Media e qytetarëve, Të drejtat e LGBT, Të drejtat e njeriut, Të rinjtë
Face the Balkans subjects of stories

Pamja nga ueb-faqja “Ballafaqohu me Ballkanin”.

Pesëmbëdhjetë gazetarë të rinj nga gjashtë vende të ndryshme të Ballkanit publikuan një seri me tregime personale për përfaqësues të minoriteteve të ndryshme nga Bosnja dhe Hercegovina, Kosova, Serbia dhe Maqedonia. Tregimet janë në dispozicion në gjuhën аngleze [1], gjermane [2] dhe frënge [3] në ueb-faqen “Ballafaqohu me Ballkanin”.