Venezuelë: Shtëpia botuese pajisën me vepra onlajn

Ka lajme të mira për ata të cilët e mësojnë gjuhën spanjolle dhe fansat e literaturës spanjolle. Në falënderim të iniciativës të ministrisë së kulturës venezuelase, libra nga shtëpia botuese Ajakuço Lajbrari [es] tani janë në qasje falas onlajn. Tani më disa muaj, blogerët dhe entuziastë e tjerë letrar kanë mundësi të qasen dhe të marrën paletë të madhe nga veprat letrare hispane, të qasura në .pdf format. Blogerët janë të kënaqur me zgjedhjen dhe faktin që është në dispozicion të lexuesve.

Departamento de Lengua [es] thotë:

La editorial venezolana Ayacucho posee uno de los catálogos más interesantes -tanto por la calidad de las obras editadas como por el número de las mismas- de literatura hispanoamericana del mundo. Desde las primitivas tradiciones indígenas hasta las grandes novelas del siglo XX, desde los escritos del Almirante Colón hasta los Comentarios del Inca Garcilazo.

Shtëpia botuese venezuelase ka një ndër listat më interesante – vlen edhe për kualitetin e saj për veprat letrare të cilat i ka të paraqitura edhe ne numrin veprave të qasura – në Hispan – literature amerikane nëpër botë. Nga traditat antike deri te novelat më të mira nga shek. 20; prej teksteve të Admiral Kolumbo deri te komentet e Inka Garcilazo.

Aktualidad Literatura [es] e përkujton se sa të dobishme kanë qenë verzionet letrare nga këta vepra në edukimin e tij:

A lo largo de los últimos 33 años Biblioteca Ayacucho ha publicado gran parte de los clásicos de la literatura hispanoamericana, y en ediciones de justificado prestigio. Mis profesores de literatura, por ejemplo, las reverenciaban, y yo he de decir que aprendí bastante con las que consulté.

Në 33 vitet e fundit Ajakuço ka shpallur pjesë të madhe nga klasiket e arritura në Hispan-literaturën amerikane. Profesorët e mi të literaturës, p.sh.: i respektonin dhe patjetër të them se kam mësuar shumë nga ara libra.

Papelon Con Limon [es] e paraqet listën e veprave të cilat janë të qasura onlajn:

Doctrina del Libertador, de Simón Bolívar; La Vorágine, de José Eustasio Rivera; Cien tradiciones peruanas, de Ricardo Palma; Poesía, de Rubén Darío; Nuestra América, de José Martí; María, de Jorge Isaacs; Cuentos, de Horacio Quiroga.

Doktrina e Simon Bolivar, La Voragin e Xhose Estasio Rivera, Cien tradiciones peruanas nga Rikardo Palma, Poezia nga Ruben Dario, Nuestra Amerika nga Xhose Marti, Maria nga XChorxh Isak, Tregime të shkurtëra nga Horacio Kiroga.

Nis komentet

Autorë, ju lutem hyr »

Rregullat

  • Të gjitha komentet lexohen nga moderatori. Mos dërgo të njëjtin koment më shumë se një herë pasi mund të konsiderohet spam.
  • Respekto të tjerët. Komentet me gjuhë urrejtjeje, të pahijshme dhe sulme personale nuk do të miratohen.