See all those languages up there? We translate Global Voices stories to make the world's citizen media available to everyone.

Venezuelë: Shtëpia botuese pajisën me vepra onlajn

Ka lajme të mira për ata të cilët e mësojnë gjuhën spanjolle dhe fansat e literaturës spanjolle. Në falënderim të iniciativës të ministrisë së kulturës venezuelase, libra nga shtëpia botuese Ajakuço Lajbrari [es] tani janë në qasje falas onlajn. Tani më disa muaj, blogerët dhe entuziastë e tjerë letrar kanë mundësi të qasen dhe të marrën paletë të madhe nga veprat letrare hispane, të qasura në .pdf format. Blogerët janë të kënaqur me zgjedhjen dhe faktin që është në dispozicion të lexuesve.

Departamento de Lengua [es] thotë:

La editorial venezolana Ayacucho posee uno de los catálogos más interesantes -tanto por la calidad de las obras editadas como por el número de las mismas- de literatura hispanoamericana del mundo. Desde las primitivas tradiciones indígenas hasta las grandes novelas del siglo XX, desde los escritos del Almirante Colón hasta los Comentarios del Inca Garcilazo.

Shtëpia botuese venezuelase ka një ndër listat më interesante – vlen edhe për kualitetin e saj për veprat letrare të cilat i ka të paraqitura edhe ne numrin veprave të qasura – në Hispan – literature amerikane nëpër botë. Nga traditat antike deri te novelat më të mira nga shek. 20; prej teksteve të Admiral Kolumbo deri te komentet e Inka Garcilazo.

Aktualidad Literatura [es] e përkujton se sa të dobishme kanë qenë verzionet letrare nga këta vepra në edukimin e tij:

A lo largo de los últimos 33 años Biblioteca Ayacucho ha publicado gran parte de los clásicos de la literatura hispanoamericana, y en ediciones de justificado prestigio. Mis profesores de literatura, por ejemplo, las reverenciaban, y yo he de decir que aprendí bastante con las que consulté.

Në 33 vitet e fundit Ajakuço ka shpallur pjesë të madhe nga klasiket e arritura në Hispan-literaturën amerikane. Profesorët e mi të literaturës, p.sh.: i respektonin dhe patjetër të them se kam mësuar shumë nga ara libra.

Papelon Con Limon [es] e paraqet listën e veprave të cilat janë të qasura onlajn:

Doctrina del Libertador, de Simón Bolívar; La Vorágine, de José Eustasio Rivera; Cien tradiciones peruanas, de Ricardo Palma; Poesía, de Rubén Darío; Nuestra América, de José Martí; María, de Jorge Isaacs; Cuentos, de Horacio Quiroga.

Doktrina e Simon Bolivar, La Voragin e Xhose Estasio Rivera, Cien tradiciones peruanas nga Rikardo Palma, Poezia nga Ruben Dario, Nuestra Amerika nga Xhose Marti, Maria nga XChorxh Isak, Tregime të shkurtëra nga Horacio Kiroga.

Start the conversation

Authors, please lajmërohu »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.