- Global Voices në Shqip - https://sq.globalvoices.org -

Kinë: Olimpiada e gjelbër dhe aktorja si ambasadore e ekologjisë në UN

Kategoritë: Azia Lindore, Kina, Art e Kulturë, Mjedisi

Den Bikman në “Bloging Beixhing” i shumon problemet e Pekingut me rrethin që jetojnë dhe pritjet e tyre. Ai intervistoi organizata joqeveritare dhe udhëheqës të studentëve për Olimpiadën e gjelbër [1], njëra nga tre temat e olimpiadës së këtij viti. Ai kohët e fundit ka intervistuar z. Vu Dengming, njeri i vëmendshëm i cili kujdeset për rrethinën jetësore nga Çongging [2], në Kinën e mesme:

Z. Vu për përfundimin e lojërave tha:

Pas mbarimit të olimpiadës, kjo lëvizje [për rrethinën jetësore] do të vazhdojë. Kina nuk mund të kthehet mbrapsht. Tani njerëzit e dinë se çka duhet të ndodhë. Organizatat, si kjo e jona, zënë rol më të madh në bashki.

Udhëheqësi i UNESKO Gaoming Xhiang, në dialogun për Kinën flet për problemet e mëdha të Pekingut për ujin. [3] Burimet e ujit në Peking vuajnë nga ndotja (përzierje e mbeturinave, po bile edhe jashtëqitje) dhe mungesë e ujit. Ai gjithashtu ka edhe disa mendime eksperte për pastrim, me sugjerimin vijues:

…menaxhimi ekologjik patjetër të jetë i lidhur me zmadhimin e varfërisë dhe krijimin e pasurisë. Sfidat me të cilat ballafaqohet mbrojtja e burimeve të ujit janë probleme të krijuara nga njeriu. Duhet të marrën iniciativë për ndihmë të këtyre sferave për ti tejkaluar problemet e energjisë me teknologjitë për prodhimin e matnit dhe infrastrukturën e shpërndarë. Gjithashtu patjetër të ndihmojmë për higjienën, duke ndërtuar vende për mbeturina dhe uzinë për përpunimin e ujit. Kjo do të mundëson që sferat të kenë bimësi adekuate, të japën ujë të mjaftueshëm dhe do të sigurojë se uji që rrjedh nëpër rezervuare është i pastër.

Trihuder [4], Aleks Pasternak e komenton vendimin programi për zhvillim në UN të zgjedh person të njohur të Kinës si ambasadorë të vullnetit të mirë [5], e cila do të promovojë mjedisin jetësorë. Aktorja Zhou Ksun luante në Balzak dhe në rrobaqepësja e vogël kineze dhe në filmin prekës Lumi Suzhou [6]. Ai thotë…

Në vend ku retorika [7] për mbrojtje të mjedisit jetësor duket i anasjelltë proporcionalisht me të pasurit dituri [8] (veçanërisht [9]në mes të të rinjve [10]!), figura e njohur e cila do ta shpërndajë porosinë për mjedisin jetësorë ndoshta është mënyra më efektive. Përveç Gong Li [11], e cila mban gëzof, disa yje në Kinë u bënë të njohur pas zgjedhjeve të tyre të gjelbërta. Fatkeqësisht. Kampanjat e ndihmuara nga yjet mund të jenë lehtësim prej iniciativës qeverisëse tipike…