Korea: Roh Moo Hyun dhe netizenët Japonez

Presidenti Korean i mëhershëm, Roh Moo Hyun, si që e shkrujta postimin e mëparshëm ‘Sindromi Roh Moo Hyun (30Mars 2008)’ është bërë i famshëm vetëm pas tërheqjes së tij për shkak të llojit të shkujdesur të jetës së tij. Përderisa ai nxori hyeom-han gam-jeong (Antipatia japoneze kundra Kores) gjatë qeverisjes së tij, jeta e tij është bërë e njohur nga portali më i madh në Japoni, 2ch. Netizenët Korean paraqitën reagimet në foto. Është interesante të vëzhgohet se si ai ende është një çështje dhe madje edhe në vendet tjera (gazetat në shtetet tjera paraqesin Roh Gan Ji Wave [Roh Moo Hyun sindrom] pas mënjanimit).

노간지 시리즈를 본 일본 2ch의 반응.

퇴직 후 고향인 김해 봉하마을에서 생활하고 있는 노무현 전 대통령이 자전거 뒤에 설치한 차에 손자를 태우고 마을길을 달리고 있다. 이 사진은 13일 노 전 대통령의 홈페이지에 게재되었다.이 사진을 본 사람들은 이 사진을 인터넷에 유포하며 노 기사 운전해 등으로 제목을 붙였다

Responimet nga Japonia 2ch pas shikimit ‘Seria Roh Gan Gi.’Pas paraqitjes, presidenti i mëparshëm Roh Moo Hyun jeton në shtëpinë e tij, në fshatin Bongha në Kimhae, duke vozitur biçikletën ai është adoptuar me fëmijët e mëdhenj në rrugë. Kjo fotografi është postuar në faqen e tij me datë 13. Duke shikuar këtë fotografi, netizenët kanë shpërnda fotografin përtej faqeve thera të internetit dhe kanë vendosur titullin, “Vozitë, Roh, Biçikletën.”

1208486850_1.jpg

정말 천진난만하다

Ai është vërtetë i çiltër.

이런 생활, 동경한다

Në këtë lloj jete, unë jam ziliqar.

아름다운 사진 아닌가

A nuk është ajo një fotografi e mrekullueshme?

아 웃었다 서민적이고 좋잖아

Unë qeshem… Ai është si një njeri i zakonshëm. Duket mirë.

왠지 미워할 수 없다 이건 평소 안 좋게 보던 불량배가 조수석에 할아버지 할머니를 태우고달리는 모습을 봤을 때 같은 느낌이다

Është rëndë ta urresh atë. Është si ndjenjë që unë mund ta kem nëse një gangster nga i cili nuk kam pas përshtypje të mirë zakonisht fut një xhentëlmen dhe një zonjë në ndenjëset e pasme të makinës dhe vozitë për ata.

재미있는데

Është interesante.

뭐랄까 이거야말로 천직이라고 생각될 정도로 빠져있잖아

Hm… duket sikur ai kënaqet me atë që ai bën sikur të jetë ajo punë natyrale e tij.

결국 혐한인 나조차 노무현만큼은 미워할 수 없었다

Urrejtësit Korean, madje edhe unë, është e pamundur ta urresh Roh Moo Hyun

호소카와 전 수상도 은퇴 후에는 허허로운 느낌의 아저씨가 되었지

Hosokava, kryeministri i mëhershëm, gjithashtu u bë xhaxha i rëndomtë pas daljes në pension.

1208486850_2.jpg

귤 훔치는 사진 수준으로 웃기다www

Ai është vjedhës mandarinash. Është qesharake.

저건 몇 번 봐도 웃겨w

Duke shikuar fotografinë shumë herë…akoma më bën për të qeshur.

뭘 해도 재밌다
더 계속했으면 좋겠다

Çfarëdo që të bëj ai, është qesharake. Shpresoj që mund të shikoj këto lloj gjërash.

난 몇 번을 봐도 그저 손버릇이 나쁘다고 밖에 생각 안 되는데, 진실은 어떤 상황이야?

Për mua, ta shikosh fotografinë disa herë, duket vetëm sikur ai të ketë pasur zakon të keq. Çfar lloj situate ishte ajo?

서민의 생활을 찍은 한 장이라고 생각하면 실로 좋은 사진이다.
피사체가 전 대통령이라는 사실이 황당하지만.

Nëse ajo është fotografi që të shikosh jetën e një njeriu të rëndomtë, atëherë është vërtetë fotografi e mirë. Është pak e habitshme të dish objektin se është një ish president.

문제는 그게 아냐. 왜 정장을 입고 있어?

Kjo nuk është çështja. Pse ai ka veshur veshje formale?

놀이터에서 한가롭게 그네를 타고 있는 아저씨도 정장을 입고 있지. 마찬가지.

Vetëm një xhaxha i cili ulet në ulëse lëkundëse në shesh lojërash vishet ashtu. Do të jetë e ngjashme.

후쿠다 총리는 시골에 내려간다고 해도 그림이 안 나올거야. 과연 노씨라고 밖에는 말할 수 없다

Megjithëse Fukuda shkon në fshat, ai nuk do të bëhet fotograf si Roh Moo Hyun. Roh Moo Hyun është njësh.

노무현은 타고난 엔터테이너야

Roh Moo Hyun është një mikpritës i lindur.

노무현은 일본에 와서 코메디언이 되어야 한다

Roh Moo Hyun erdhi në Japni dhe u bë komedian.

1208486850_4.jpg

행복해 보인다

Ai duket i lumtur.

노무현은 정치를 빼고 생각하면 좋은 사람 같다

Përveç politikës, ai ngjan si një person i mirë.

이 사람이 나쁜 사람은 아닐거야. 일본을 비정상으로 싫어하는 점을 빼면

Ai patjetër nuk do të jetë njeri i keq, përveç që ai në gjendje jo normale i ka urryer japonezët.

노무땅(역주: 최근 노무현 전 대통령의 전원생활이 소개된 이후 우리나라에서 노간지 등의 별명으로 불리는 것처럼 2ch쪽에서는 노무땅(ノムたん)이라는 애칭을 많이 사용하고 있습니다)은 정말로 귀엽다

Roh Moo Ttang (interpretim: kohët e fundit vend i lindjes i Roh Moo Hyun ka e ka thirr Roh Gan Ji. Në 2ch, ata e kanë quajt Roh Moo Ttang si nofkë) është vërtet tërheqëse.

점잖지 않아w

Ai nuk duket i respektuar.

웃겨wwwwwwwwww

Është qesharake.

조금 친근감이 생기는데w이명박도 해라

Ndjehem i shoqëruar. Lee Myung Bak duhet gjithashtu të provoj.

어째서 이렇게까지 웃기려는 거야?

Si erdhi ai, na bëri shumë për të qeshur?

어? 그냥 좋은 사람 아닌가. 농촌 출신인 나는 친근감이 든다. 아이랑 놀아주는 것도 좋은 느낌이고.

oh? A nuk është ai një njeri i mirë? Unë, si njeri nga fshati, ndjehem i afërt me atë. Kështu që kur luan me fëmijët, gjithashtu duket mirë

아 진짜wwwwwww
오늘 제일 심하게 웃었다wwwww

Uou…. Kam qeshur shumë sot.

노무땅은 어째서 이렇게 사진빨이 좋냐w 후쿠다는 어떻게 찍어도 재미가 없어

Si u bë fotograf i mirë Roh Moo Ttang? Fukuda nuk ka pasur këtë lloj të fotografive interesante.

전통적인 코리안 컨츄리 스타일의 체현자라는 평가를 얻고 싶은 것이겠지, 노무땅. 미국에서도 은퇴한 뒤에 목장에서 소를 치는 생활을 하는 것이 성공한 남자의 증거인 것처럼.

Ai vetëm donë të gjykoj dikën i cili paraqet përvojën e jetës tradicionale Koreane, Roh Moo Ttang. Në Amerikë, në ngritje të lopëve në fermë është evidence e një burri të suksesshëm.

이건wwwwwwwwwww
정말로 한때 대통령이었던 사람이라고는 생각되지 않아w

Uou… është vërtetë e rëndë të imagjinosh se ai njëherë ishte president i kombeve.

어째서 이렇게 노무현은 화제꺼리가 풍부한거야

Këtu vërtetë ka tema interesantë përreth Roh Moo Hyun?

좋은 사진이구나. 저장했다. 인간적인 냄새가 나니까, 이 사진은 좋아.

Këta janë fotografi të mira. I kam ruajtur në kompjuterin tim sepse mund të josh njerëzimin nga këta fotografi.

이 블로그에선 쓸데없는 정치논쟁을 피하기 위해 가급적 국내정치에 관한 내용은 다루지 않고 있습니다만 한때 혐한들의 표적으로서 2ch에서도 무수한 비난에 직면했던 노무현 전 대통령이 이렇게 전원생활의 모습으로 따스한 반응을 받는 것이 재미있어 또 우리나라에서 화제가 된 노간지 열풍이 2ch에서도 화제가 된것이 재미있어 모처럼 소개해 보았습니다 다만 그러한 관계로 이와 관계없는 쓸데없는 정치적 리플은 자제해주시길 부탁드립니다

Duhet të shmangen argumentet politike të panevojshme në këtë blog, Jam munduar të mos futi çështje politike dhe porosia. Unë vetëm desha që ta paraqes atë për shkak se e njoh presidentin e më hershëm Roh Moo Hyun fytyrë e dendur kritike 2ch, veçanërisht nga urrejtësit Korean, por veç këtu, Roh Ganji Wave është paraqitur edhe nga netizenët japonez duke dhënë përgjegjësi të ngrohta dhe interesante për të. Por, ju lutem mos futni opinione të panevojshme politike.

Nis komentet

Autorë, ju lutem hyr »

Rregullat

  • Të gjitha komentet lexohen nga moderatori. Mos dërgo të njëjtin koment më shumë se një herë pasi mund të konsiderohet spam.
  • Respekto të tjerët. Komentet me gjuhë urrejtjeje, të pahijshme dhe sulme personale nuk do të miratohen.