See all those languages up there? We translate Global Voices stories to make the world's citizen media available to everyone.

Një ditë në Tokë: Shfaqja globale e filmit të përgatitur me bashkëpunim mbarëbotëror

Logo for One Day on Earth

Një ditë në Tokë

Filmi bashkëpunues Një ditë në Tokë është inçizuar në të njëjtën ditë, më 10 tetor 2010, me mbi 3,000 orë inçizime që janë dërguar nga të gjitha anët e botës, duke e paraqitur llojllojshmërinë, konfliktin, tragjedinë dhe triumfin e mahnitshëm që ndodhin brenda një dite. Shfaqja globale do të bëhet në Ditën e Tokës (22 prill 2012) në çdo vend të botës, me ndihmën e vendeve të World Heritage dhe Kombeve të Bashkuara.

Search the archives for footage sent in to One Day on Earth

Kërkoni arkivet me inçizime të dërguara për Një ditë në Tokë

Inçizimet e dërguara, që janë bërë më 10 tetor 2010 dhe 11 nëntor 2011 nga ana e bashkëpunëtorëve anembanë botës, mund t'i shihni nëpërmjet hartës interaktive në arkivin e Një ditë në Tokë. Në arkiv mund të kërkoni nëpërmjet tag-eve dhe fjalëve kyçe, si dhe duke e shfletuar hartën që t'i shihni video-grupet e ndryshme.

Mund të merrni pjesë në Shfaqjen globale duke u regjistruar për ta ndihmuar projektimin më të afërt, duke sygjeruar ndonjë lokacion ose duke organizuar ndonjë ngjarje. Në disa vende, ndihma do të jetë e kufizuar nga madhësia e hapësirës: që të siguroni një vend në shfaqe, mund të regjistroheni në këtë ueb-faqe.

Në vazhdim është dhënë paraqitja e shkurtër e filmit Një ditë në Tokë.

Start the conversation

Authors, please lajmërohu »

Guidelines

  • All comments are reviewed by a moderator. Do not submit your comment more than once or it may be identified as spam.
  • Please treat others with respect. Comments containing hate speech, obscenity, and personal attacks will not be approved.