Një ditë në Tokë: Shfaqja globale e filmit të përgatitur me bashkëpunim mbarëbotëror

Logo for One Day on Earth

Një ditë në Tokë

Filmi bashkëpunues Një ditë në Tokë është inçizuar në të njëjtën ditë, më 10 tetor 2010, me mbi 3,000 orë inçizime që janë dërguar nga të gjitha anët e botës, duke e paraqitur llojllojshmërinë, konfliktin, tragjedinë dhe triumfin e mahnitshëm që ndodhin brenda një dite. Shfaqja globale do të bëhet në Ditën e Tokës (22 prill 2012) në çdo vend të botës, me ndihmën e vendeve të World Heritage dhe Kombeve të Bashkuara.

Search the archives for footage sent in to One Day on Earth

Kërkoni arkivet me inçizime të dërguara për Një ditë në Tokë

Inçizimet e dërguara, që janë bërë më 10 tetor 2010 dhe 11 nëntor 2011 nga ana e bashkëpunëtorëve anembanë botës, mund t'i shihni nëpërmjet hartës interaktive në arkivin e Një ditë në Tokë. Në arkiv mund të kërkoni nëpërmjet tag-eve dhe fjalëve kyçe, si dhe duke e shfletuar hartën që t'i shihni video-grupet e ndryshme.

Mund të merrni pjesë në Shfaqjen globale duke u regjistruar për ta ndihmuar projektimin më të afërt, duke sygjeruar ndonjë lokacion ose duke organizuar ndonjë ngjarje. Në disa vende, ndihma do të jetë e kufizuar nga madhësia e hapësirës: që të siguroni një vend në shfaqe, mund të regjistroheni në këtë ueb-faqe.

Në vazhdim është dhënë paraqitja e shkurtër e filmit Një ditë në Tokë.

Nis komentet

Autorë, ju lutem hyr »

Rregullat

  • Të gjitha komentet lexohen nga moderatori. Mos dërgo të njëjtin koment më shumë se një herë pasi mund të konsiderohet spam.
  • Respekto të tjerët. Komentet me gjuhë urrejtjeje, të pahijshme dhe sulme personale nuk do të miratohen.