Aplikacioni japonez që “përkthen” gratë për burrat kritikohet në internet

Aplikacioni Cope inkurajon bashkëshortët që të ndajnë përgjegjësitë gjatë rritjes së fëmijëve dhe synon të lehtësojë komunikimin, duke e bërë maskotën “Cope” të veprojë si një ndërmjetës. Imazhi nga faqja zyrtare e Cope, e shpërndarë gjerësisht në mediat sociale.

Një prodhues japonez karamelesh është kritikuar për theksimin e roleve gjinore konvencionale dhe mundësimin e e manipulimit emocional, pas nisjes së një fushate reklamuese dhe krijimit të një aplikacioni për celularë. Kjo për të ndihmuar bashkëshortët “të përkthejnë” atë që po thonë gratë e tyre. Disa nga promocionet në internet janë hequr, pasi ndezën debate mbi supozimet e fushatës për dallimet biologjike midis burrave dhe grave.

Prodhuesi, me bazë në Osaka, Ezaki Glico krijoi aplikacionin “Cope” për nisjen e projektit “Co-Sodate” (Projekti Co 育 て). ‘Co-Sodate’ është një përshtatje e fjalës japoneze për rritjen e fëmijëve, kosodate (子 育 て). “Co” (bashkë) vjen nga anglishtja për fjalët “komunikim”, “bashkëpunim” dhe “të qënit prindër së bashku”.

Sipas Glico, qëllimi i projektit (përveç reklamimit të produkteve) është “të sigurohemi që të gjithë fëmijët të rriten në mënyrë të shëndetshme dhe të pasur shpirtërore” (生 ま れ て き て く れ る 子 ど も に は, 元 気 に, コ コ ロ 豊 か な に 育 って ほ し い!).

Aplikacioni pa pagesë për celularët, “Cope” i lejon bashkëshortët të shkëmbejnë mesazhe, të lexojnë artikuj rreth shtatzënisë dhe rritjes së fëmijëve dhe të mbajnë shënime për kujdesin e fëmijëve. Sipas gazetës lokale Asahi Shimbun, aplikacioni u krijua kryesisht nga femrat punonjëse në Glico, por projekti u mbikëqyr nga Ihoko Kurokawa, autor i disa librave për marrëdhëniet, duke përfshirë “Si të përballosh gruan tënde” (妻 の ト リ セ ツ, Tsuma nuk Torisetsu).

Sipas Asahi Shimbun, këshillat e aplicacionit (app) Cope për burrat përfshijnë se si ata mund të identifikojnë, interpretojnë dhe çkodojnë “tetë skenarë” që ndodhin kur gruaja zemërohet, duke “përkthyer” në një farë mënyre kuptimin e supozuar të vërtetë të asaj që thuhet:

Kur ajo shprehet: “Është e pakuptimtë që ne të qëndrojmë së bashku”, faqja thotë se çfarë ajo me të vërtetë nënkupton është: “Si ndiheni ndaj meje? Kur shprehet: “Është vërtet e vështirë për të bërë këtë”, faqja thotë se ajo me të vërtetë dëshiron të thotë: “A do ta vlerësosh atë që bëra?”

Aplikacioni Cope shumë shpejt u kritikua në Twitter për mohimin evident të shqetësimeve të grave.

Në foto lexohet: “Është vërtet e vështirë për të bërë këtë,” nuk është e barabartë, “A do të vlerësoni atë që bëra unë?”, por: “Ju gjithashtu duhet ta bëni këtë.”

Unë u trondita nga kjo përbuzje haptazi për gratë, duke u bazuar në nocionin se nuk duhet të marrësh seriozisht atë që gratë thonë, por vetëm të tregoni pak simpati dhe mirënjohje si gjest.

E zgjidha çështjen për ju. Goxha përmirësim, apo jo?

Faqja e internetit e Cope gjithashtu shpjegoi se si njerëzit mund të manipulojnë dhe t'i devijojnë bisedat për temat sensitive.

Për shembull, nëse një grua pyet: “Çfarë është më e rëndësishme për ty: puna apo familja jote?”, fushata e Co-Sodate sugjeroi që burrat të përgjigjen duke thënë: “Më vjen keq që të bëj të ndjehesh e vetmuar” dhe ta ndryshojë menjëherë temën mbi problemet e tij në punë:

Ky aplikacion nuk është asgjë më shumë se një mënyrë e lehtë për njerëzit egoistë që duan të shmangin përgjegjësitë e punëve të shtëpisë dhe kujdesin ndaj fëmijëve, por që nuk duan që bashkëshortet e tyre të zemërohen. Krijuesit treguan pandjeshmëri ekstreme dhe papërgjegjshmëri në krijimin e një aplikacioni si ky.

Nuk ka zgjidhje tjetër përveç se burrat (dhe baballarët) të ndihmojnë në punët e shtëpisë dhe kujdesen për fëmijët. Kur njerëzit do ta kuptojnë këtë?

Truri gjinor

Përmbajtja që u hoq nga faqja e internetit e Co-Sodate, por disa blogerë e ruajtën dhe e ripostuan, përgjithësonte faktin se vështirësitë e komunikimit midis burrave dhe grave lindin kryesisht për shkak të dallimeve neurologjike:

脳を装置として見立ててみると、男性脳と女性脳では回路のかたちや信号の種類がちがうから、当然、おなじ入力に対しての出力も変わってくるよ。

Ndërsa truri mashkullor dhe ai femëror janë të ndryshëm në aspektin e strukturës së qarqeve dhe sinjaleve, përcjellja do të ndryshojë edhe nëse ata marrin të njëjtin sinjal.

Këshilla përfshinte përgjithësime si:

男性脳には『察する機能』がついていないと思った方がいいよ![…] 女性脳は何より共感を求めているの。

Funksioni intuitiv i trurit të meshkujve lë shumë për të dëshiruar […] Mbi të gjitha, truri i femrave kërkon tregimin e simpatisë.

J-Cast News njoftoi se supozimet e fushatës së Co-Sodate për dallimet mes trurit të meshkujve dhe femrave u kritikuan se nuk kishin abza shkencore.

Yuko Yotsumoto, një profesor i neuropsikologjisë konjitive në Universitetin e Tokios, kritikoi këshillën e Co-Sodate, duke argumentuar:

J-Cast News reported that the Co-Sodate campaign's assumptions about the differences between male and female brains were criticized for being unscientific.

最近の研究では、『男女間には個人差を超えて一般化できるような脳の構造や機能の差はない』という説が有力です。したがって、これは事実だとは言えません。

Kërkimet e fundit tregojnë se pabarazia që rrjedh nga dallimet individuale është më e madhe se çdo pabarazi e përgjithësuar e bazuar në gjini. Prandaj, pohimet [e bëra nga faqja e internetit] nuk bazohen në fakte.

Yotsumoto shtoi se çdo dallim i bazuar në gjini nuk është domosdoshmërisht i bazuar në “strukturën e qarqeve dhe sinjaleve” të ndryshme siç është pohuar, por mund të jetë për shkak të ndikimit të mjedisit.

『男女で同じ入力に対する出力に違いがある』ということは否定できませんが、その理由を脳の構造や回路に求めるのは間違っています。『男女がおかれた立場の違い、家庭生活における役割の違い』のほうが、大きな要因なのではないでしょうか?」「他の要因についての言及もせず、安易に『脳科学』に理由を帰属させることは浅慮であると私は考えます。

Teksa unë nuk do të mohoj se ajo që del nga truri i femrave dhe meshkujve do të ndryshojë edhe në qoftë se ata marrin të njëjtin sinjal, është një gabim për ta përcaktuar këtë ndryshim në strukturat e ndryshme të qarqeve dhe sinjaleve. Ndoshta kjo ka të bëjë më shumë me pozicionet e ndryshme që kanë burrat dhe gratë dhe rolet e ndryshme që marrin në shtëpi. Nxitimi për t'i atribuar këto dallime në “shkencën e trurit” pa marrë në konsideratë asnjë shkak tjetër të mundshëm, është e papërgjegjshme.

Interpretimi i Yotsumoto-s mbështetet te kërkimi i fundit i bëra nga shkencëtarët anembanë botës, që arsyeton se nocioni i trurit gjinor ka dalë nga “nevoja për një shpjegim shkencor të statusit inferior të grave” dhe shërben për të përforcuar stereotipet gjinorë.

Në një artikull, Ai Nakazaki kritikon faqen e internetit të Co-Sodate, duke theksuar se si fokusimi në stereotipe të tilla gjinorë mund të minimizojë rëndësinë e dallimeve individuale.

このジェンダーステレオタイプに基づいて、「男は~」「女は~」と語る表現は、至るところにあふれている。男は理論的で女は感情的、男は狩猟本能があり女は母性本能がある、男はニブくて女は鋭い、男は解決策を求めるが女は共感を求めているだけ……など典型的なものがいくつもある。しかし男も女も「人それぞれ」で、こうした分け方に何の意味もない。

Ne e shohim këtë lloj gjuhe të bazuar në stereotipe gjinorë kudo: “Burrat janë kështu” dhe “gratë janë ashtu”. Burrat janë logjikë dhe gratë janë emocionale, burrat kanë instinktet e gjuetisë, ndërsa gratë kanë instiktet e nënës, burrat nuk kanë idenë e emocioneve, ndërsa gratë janë intuitive … dhe paragjykime të tjera të zakonshme.

Megjithatë, burrat dhe gratë janë individë të ndryshëm, dhe ndarja e tyre në dy kategori të dallueshme si kjo, është e pakuptimtë.

Nis komentet

Autorë, ju lutem hyr »

Rregullat

  • Të gjitha komentet lexohen nga moderatori. Mos dërgo të njëjtin koment më shumë se një herë pasi mund të konsiderohet spam.
  • Respekto të tjerët. Komentet me gjuhë urrejtjeje, të pahijshme dhe sulme personale nuk do të miratohen.