- Global Voices në Shqip - https://sq.globalvoices.org -

Maqedoni: Analizë e projektit Shkupi 2014

Kategoritë: Europa Lindore e Qendrore, Maqedonia e Veriut, Art e Kulturë, Historia, Idetë, Media e qytetarëve, Politika, Qeverisja

Jasna Koteska [1] publikoi [2] një analizë të pasojave të projektit Shkupi 2014 [3], në dritën e koncepteve të zhvilluara nga filozofët më të theksuar bashkëkohorë dhe mentimtarët e tjerë. Një artikull informativ dhe i lexueshëm, përplot me detale interesante për shfrytëzimin e historisë për të krijuar ideologji të re nacionaliste.